Bửu Long

ALL STORIES
 
Sony A7, tốc độ 1/3 giây, F/8, ISO 50, Custom WB 3800K, tiêu cự 16mm

Tokina 11-16mm f2.8 Trên Full frame — 

 
ISO 100. Tiêu cự 21mm. Khẩu độ f/11. Tốc độ 77 giây.

BỬU LONG ĐÈN VÒM — 


 
Tốc độ 13 giây, ISO 50, F14, Custom WB 8000K.

SƯƠNG NHẸ TRÊN HỒ LONG ẨN — 

 
Tốc độ 15 giây, ISO 50, F11, Custom WB 5500K.

HỒ LONG ẨN TRONG ĐEN TRẮNG — 


 
Tốc độ 15 giây, ISO 50, F11, Custom WB 5500K.

HỒ LONG ẨN VÀ BÔNG SÚNG — 

 
Tốc độ 15 giây, ISO 100, F14, Custom WB 7000K.

HỒ LONG ẨN SAU CƠN MƯA — 


End of the line!
Website by Can Long Corp