Cổ Thạch

ALL STORIES
 
HỪNG SÁNG RÊU SƯƠNG (Rock Moss at Dawn) 61s f/5.6 ISO 200 WB 5800K. Sony A7r3 + Lens 16-35 f/2.8 GM @ 16mm.  Cổ Thạch, Bình Thuận  lúc 2/2/18 5:56am.

CÁCH CÀI VÀ LẬP TRÌNH SONY A7R3 — 

 
Chân Trời Rêu Xanh (Sea Moss in Dream) 61s ISO f/6.3 ISO 100 WB 6500K. Sony a7r3 + Sony 16-35 f2.8 GM @ 16mm. Cổ Thạch Bình Thuận 2/2/2018 5:43 am.

BÍ QUYẾT GIỮ CHÂN MÁY KHÔNG KẸT ĐẤT CÁT — 


 
SOI BÓNG RÊU XANH (Sea Moss Pool) 30s f/8 ISO 64 
 WB 5900K. Sony a7r3 + Sony 16-35 f/2.8 GM @16mm. Gnd 2H. Cổ Thạch, Bình Thuận 5:52am.

CÁCH CÂN BẰNG VÙNG TỐI VỚI ĐÈN PIN ANDRELUU C20 — 

 
RAY HỒNG TRÊN THẢM XANH (SUN RAYS AND MOSSY ROCKS) 30 s F/8 ISO 400 WB 5200K. Gnd Rev0.9 ND 3.0. Cổ Thạch, Bình Thuận.

BÍ QUYẾT CHỤP PHONG CẢNH RÊU CỔ THẠCH — 


 
HỪNG ĐÔNG CỔ THẠCH (MOSSY DAWN) 121 giây f/5.6 ISO 800 WB 4800K. Gnd Rev0.9 Sony a7r II, Voigtlander 12mm w/center filter.

HỪNG ĐÔNG CỔ THẠCH — 

 
HAPPY NEW YEAR 2016 (Co Thach Village, Vietnam) 1.3 s f/11 ISO 250 WB 4100K. GND Rev0.9 ND 1.5. Sony a7r II, Voigtlander 12mm w/center filter

HAPPY NEW YEAR 2016 — 


 
TRĂNG NON CỔ THẠCH (STEEL MOON) 30 giây, f/11, ISO 100, WB 4000K. Gnd S.E 0.9. Cổ Thạch, Bình Thuận.

TRĂNG NON CỔ THẠCH — 

 
30 giây ISO 50 f/11 WB 4650K. Sony A7R + Voigtlander 12 (chế để dùng nhiều filter)_

TĨNH LẶNG BÊN SÓNG — 


 
30 giây ISO 50 f/11 WB 5650K. Sony A7R+Voigtlander 12 (mod by Andre Luu)

RÊU NON CỔ THẠCH — 

 
65 giây ISO 50 f/11 WB 6000K. Sony A7r + Voigtlander 12 (mod by Andre Luu)

RÊU XANH ĐẦU MÙA — 


 
Cá Sấu Đá (Cổ Thạch) 72 giây ISO 100 F/8 WB 4300K. Sony A7R + Lens Voigtlander 12 LM với adapter.

NIKON – XẾP HẠNG ỐNG KÍNH PHONG CẢNH BIỂN 1.0 — 

 
MÙA RÊU CỔ THẠCH. 85 giây ISO 100 f/8 WB 5900K.
Sony a7R + Voigtlander 12.

PHOTO TRIP: RÊU XANH CỔ THẠCH & WORKSHOP VỚI ANDRE LUU – TỐI T6 16/1 ĐẾ... — 


 
Tốc độ 59 Giây, F/11, ISO 50, Custom WB 6600K, tiêu cự 14mm.

VỀ TẬN CHÂN TRỜI – Đường Dẫn Trong Bố Cục — 

 
Tốc độ 121 giây, F/11, ISO 100, Custom WB 6500K, tiêu cự 15mm.

SONY 10-18mm f4 Trên Full Frame — 


 
Nhiếp ảnh gia và thiên nhiên

15 LÝ DO BẠN NÊN YÊU NHIẾP ẢNH GIA (NAG) — 

 
F11, tốc độ 6 giây, ISO 50 Custom WB 5000K, tiêu cự 15 mm.

RỒNG NGẮM HOẢ CHÂU — 


 
F11, tốc độ 1/60 giây, ISO 50 Custom WB 3800K, tiêu cự 15 mm.

RAY TRÊN CỔ THẠCH — 

 
F11, tốc độ 30 giây, ISO 100 Custom WB 3800 K, tiêu cự 15 mm.

HOẢ LONG CỔ THẠCH — 


 
Tốc độ 61 Giây, F11, ISO 100, Custom WB 3000K, tiêu cự 16mm.

XANH LAM CỔ THẠCH — 

 
Tốc độ 30 giây, F11, ISO 50, Custom WB 4000K, tiêu cự 16mm.

ĐÁ MÒN — 


 
Tốc độ 71 giây, F8, ISO 100, Custom WB 4650K, tiêu cự 16mm.

NẤC THANG THIÊN ĐƯỜNG — 

End of the line!
Website by Can Long Corp