Kê Gà

ALL STORIES
 
GIÔNG TỐ KÊ GÀ (Morning Storm) 1s f/11 ISO 50 WB 5750K. Sony a7r2 + Voigtlander 12 v2 (phiên bản AndreLuu) + Center filter. Gnd 2H + ND 6.
 
61s f/11 ISO 100 WB 6000 @10mm. Sony a7rII + Voigtlander 10 (Phiên bản Mod AndreLuu) + Center Filter + Gnd 2H + ND 6s. Kê Gà, Bình Thuận.

 
MÂY LỤA KÊ GÀ (SILKY CLOUDS) 121 giây f/11 ISO 50 WB 6600K. Gnd R3s ND5s. Sony a7r+Voigtlander 15 v3 (mod Andre Luu). Kê Gà Bình Thuận.
 
SOI SÁNG NGÂN HÀ (LIGHT UP THE STARS) 20 giây f/1.8 ISO 3200. WB 3000K lúc 11:57 Tối. Không filter. Sony a7r+Voigtlander 21 f/1.8. Kê Gà, Bình Thuận.

 
40 giây f/5.6 ISO 6400 WB 3800K. Sony a7r + Lens Voigtlander 12.
 
Tốc độ 30 giây, f/11, ISO 100, WB 5650K. Sony a7r + Sony 16-35 f/4 @ 16mm (I)

 
Tốc độ 30 giây. ISO 100.  F/8. Tiêu cự 12mm. Sony A7R + lens Voigtlander 12 với adapter.
 
15 giây ISO 50 F/8 Tiêu cự 12mm. Sony A7R + lens Voigtlander 12 với adapter.

 
Đá nhảy cùng mây
 
Khoảnh khắc đỉnh cao

End of the line!
Website by Can Long Corp