Mũi Đôi

ALL STORIES
 
Tốc độ 20 Giây, F/11, ISO 50, Custom WB 4700K, tiêu cự 14mm

ÊM Ả MŨI ĐÔI — 

 
Tốc độ 30 Giây, F/11, ISO 50, Custom WB 7650K, tiêu cự 15mm

HOÀNG HÔN HOANG VẮNG — 


 
_DSC7383

CHỈ CÒN TA VỚI BIỂN – Chủ Thể Là Đá Tách Rời — 

End of the line!
Website by Can Long Corp