Phú Quốc

ALL STORIES
 
60 giay ISO 100 f/8 WB 4850K. Sony A7R + Voigtlander 12 + 3 filters

ĐIỂM HÚT BÌNH MINH — 

 
60 giây ISO 100 f/8 WB 6500K. Sony A7R + Voigtlander 12 (Mod by Andre Luu)

ĐÁ NỞ SÓNG TRÀO — 


 
402 giây (gần 7 phút) ISO 100 f/8 WB 5000. Sony A7R + Voigtlander 12 (mod by Andre Luu)

KHOẢNH KHẮC CUỐI NGÀY — 

 
60 giây f/8 ISO 50 WB 7450K. Sony A7r + Lens Voigtlander 12 (phiên bản cắt hood)

DÁNG ĐỨNG SONG ĐÔI — 


 
60 giây ISO 100 f/8 WB 4700K.  Sony A7R + Lens Voigtlander 12 (mod by Andre Luu).

SUỐI BIỂN PHÚ QUỐC — 

 
57 Giây (1 phút), F/8, ISO 50, WB 5350K, tiêu cự 12mm.  Sony A7R + lens Voigtlander 12mm với adapter.

NẾP NHĂN TIỀN SỬ — 


 
121 giây ISO 200 F/8 Tiêu cự 12mm. Sony A7R + Lens Voigtlander 12 với adapter.

MẢNH GHÉP THỜI GIAN — 

 
_DSC2952-Edit

NGHIÊNG NGHIÊNG PHÚ QUỐC — 


 
122 Giây F/8 ISO 100 WB 4050K, tiêu cự 12mm. 
Sony A7R + lens Voigtlander 12mm với adapter

MÂY ĐAN PHÚ QUỐC — 

End of the line!
Website by Can Long Corp