Phú Yên

ALL STORIES
 
Tốc độ 8 Giây, F11, ISO 50, Custom WB 4650K, tiêu cự 16mm.

THIÊN ĐƯỜNG SOI SÁNG — 

 
Tốc độ 30 Giây, F11, ISO 50, Custom WB 4300K, tiêu cự 22mm.

ĐĨA BAY TRÊN GÀNH ĐÁ ĐĨA — 


 
Xuyên bão - Gành đá đĩa

XUYÊN BÃO – GÀNH ĐÁ ĐĨA — 

End of the line!
Website by Can Long Corp