Y Tý

ALL STORIES
 
Tốc độ 1/13 giây, F/11, ISO 125, Custom WB 5000K, tiêu cự 15mm.

QUÁI MỘC Y TÝ – Đơn Giản Bố Cục Với Sương Mù — 

End of the line!
Website by Can Long Corp