1. Kỹ thuật thiết yếu

ALL STORIES
 
RỰC ĐỎ TUYỀN LÂM (RED REFLECTIONS) 30 giây f/11 ISO 100 WB 4700K @ 5:25am. Gnd Rev0.9 ND1.5. Hồ Tuyền Lâm, Dalat.

1. KHI NÀO LẤY NÉT Ở ĐÂU? — 

 
Tốc độ 8 Giây, F11, ISO 50, Custom WB 4650K, tiêu cự 16mm.

1b. CÁCH LẤY NÉT TỐI ƯU TRONG PHONG CẢNH 3.0 — 


 
SAU ĐÊM MƯA TRỜI LẠI SÁNG (AND IT'LL RISE AGAIN)  121 giây f/11 ISO 100. WB 4350K. Lúc 4:46 sáng. Sony a7r + Voigtlander 21 f/1.8. Filter Gnd 2-Stop Hard. Bãi Độc Mộc, Hồ Suối Vàng, Dalat.

2. CÁCH TĂNG GIẢM ÁNH SÁNG VỚI TỐC ĐỘ, KHẨU ĐỘ VÀ ISO — 

 
Rays Over Green Paradise

3. CÁCH TỐI ƯU ĐỘ PHƠI SÁNG VỚI HISTOGRAM 3.0 — 


 
Sunrise Stillness

4. CÁCH CHỤP ẢNH MỊN MÀNG KHÔNG NOISE 2.0 — 

 
MÂY HỒNG SAU BÃO GIÔNG (THE DAY AFTER THE STORM) 60 giây f/8 ISO 100 WB 8100K.  Sony A7r + Voigtlander 12 (phiên bản AndreLuu). Hang Heo, Vũng Điệp, Vĩnh Lương, Nha Trang.

5. PHƠI SÁNG LÂU PHẦN 1: KHÔNG ND FILTER — 


 
NẮNG XUYÊN LÀN MÂY (THROUGH DARK CLOUDS) 5 giây f/8 ISO 100 WB 4650K.  Sony a7r + CZ N 70-200 f/4 @ 70mm. Gnd Rev 1.2 ND 3.0. Hòn Bồ Dalat. Sương ít nên phơi cho sương bay phủ nhiều hơn nhưng không quá lâu để làm mờ ray.

6. PHƠI SÁNG LÂU PHẦN 2: VỚI ND FILTER — 

End of the line!
Website by Can Long Corp