Contax 35-70 f3.5

ALL STORIES
 
1/5 giây ISO 50 f/11 WB 6000K. Tiêu cự 35mm. Sony A7R + Lens Zeiss 35-70.

SƯƠNG MAI SUỐI VÀNG — 

 
25 Giây, F/8, ISO 100,  WB 5500K, tiêu cự 35mm. Sony A7R lens Carl Zeiss 35-70 và adapter.

GIẤC MƠ SUỐI VÀNG — 


 
Tốc độ 0.8 giây, F/8, ISO 50, Custom WB 8000K, tiêu cự 40mm. 
Sony A7R với lens Carl Zeiss 35-70mm.

ĐỘC MỘC SUỐI VÀNG — 

End of the line!
Website by Can Long Corp