Nikon 14-24 f2.8

ALL STORIES
 
Tốc độ 1/50 giây, F/11, ISO 100, Custom WB 6500K, tiêu cự 15mm

MÂY TRÀN CÁT CÁT – PANO — 

 
Tốc độ 1/8 Giây, F/11, ISO 100, Custom WB 5650K, tiêu cự 15mm

BIỂN MÂY SAPA — 


 
Tốc độ 1/4 Giây, F/11, ISO 100, Custom WB 6500K, tiêu cự 15mm.

CHIỀU QUÊ CÁT CÁT – Ưu Tiên Hình Học Trong Bố Cục — 

 
Tốc độ 1/13 giây, F/11, ISO 125, Custom WB 5000K, tiêu cự 15mm.

QUÁI MỘC Y TÝ – Đơn Giản Bố Cục Với Sương Mù — 


 
Tốc độ 1/50 Giây, F/11, ISO 100, Custom WB 5500K, tiêu cự 18mm.

HOÀNG HÔN CÁT CÁT – Sự Liên Kết Trong Bố Cục — 

 
Tốc độ 30 Giây, F/11, ISO 50, Custom WB 4800K, tiêu cự 18mm.

ĐỘC MỘC CÔ LIÊU – Cách Tìm Bố Cục Miền Núi – Độc Mộc — 


 
Tốc độ 15 giây, F/11, ISO 50, Custom WB 4800K, tiêu cự 15mm.

TĨNH MỊCH TAM CỐC — 

 
Tốc độ 25 Giây, F/11, ISO 50, Custom WB 4700K, tiêu cự 15mm.

VŨ ĐIỆU MÂY — 


 
Tốc độ 1/15 Giây, F/11, ISO 100, Custom WB 5500K, tiêu cự 15mm

SÔNG MÂY CÁT CÁT — 

 
Tốc độ 1/8 giây, F/11, ISO 100, Custom WB 5200K, tiêu cự 15mm.

MÂY TUYẾT SAPA — 


 
F11, tốc độ 1/10 giây, ISO 50 Custom WB 4200K, tiêu cự 15 mm.

ĐẦU SÓNG – MỸ HIỆP — 

 
F11, tốc độ 6 giây, ISO 50 Custom WB 5000K, tiêu cự 15 mm.

RỒNG NGẮM HOẢ CHÂU — 


 
F11, tốc độ 1/60 giây, ISO 50 Custom WB 3800K, tiêu cự 15 mm.

RAY TRÊN CỔ THẠCH — 

 
F11, tốc độ 30 giây, ISO 100 Custom WB 3800 K, tiêu cự 15 mm.

HOẢ LONG CỔ THẠCH — 


End of the line!
Website by Can Long Corp