Nikon 16-35 f4

ALL STORIES
 
Tốc độ 25 giây, F/11, ISO 200, Custom WB 6500K, tiêu cự 16mm.

LONG PHỤNG ÔM CHÂU – Chủ Thể Đơn Giản — 

 
Tốc độ 4 Giây, F/11, ISO 50, Custom WB 4500K, tiêu cự 16mm.

MÂY HỒNG TRÊN NƯỚC NGỌC – Cách Đối Xứng Trong Bố Cục — 


 
Tốc độ 4 Giây, F/11, ISO 100, Custom WB 5000K, tiêu cự 16mm.

MÂY HỒNG GIĂNG ĐÁ CỔ – Cách Cân Xứng Trong Bố Cục — 

 
F8, tốc độ 5 giây, ISO 100 Custom WB 4050K.

RỰC ĐỎ VĨNH HY — 


 
F8, tốc độ 1/250 giây, ISO 100 Custom WB 4450K, tiêu cự 16 mm.

CUỘC SỐNG ĐƠN SƠ — 

 
F11, tốc độ 1/3 giây, ISO 100, Custom WB 4000K, tiêu cự 22 mm.

ĐỈNH NÚI VEN ĐƯỜNG — 


 
Tốc độ 61 Giây, F11, ISO 100, Custom WB 3000K, tiêu cự 16mm.

XANH LAM CỔ THẠCH — 

 
A Little Rock: 30 giây F/11 ISO 50.  WB 4050 K. Filter Grad ND 3-stop mềm, HD Glass 7-stop. Holder Andre Luu 150 Limited.

ĐÁ NHỎ — 


 
Tốc độ1/2 Giây, F8, ISO 200 Custom WB 4900K, tiêu cự 19mm.

VÂN LONG XANH BIẾC — 

 
Tốc độ 10 Giây, F11, ISO 50 Custom WB 4000K, tiêu cự 24mm.

CÁCH CHỤP RỘ RỰC PHÁO HOA 2014 — 


 
LIGHTS AND FIREWORKS 2014

CÁCH CHỤP ĐÈN VÀ PHÁO HOA 2014 — 

 
Tốc độ 1 giây, F8, ISO 100 Custom WB 4050K, tiêu cự 35mm.

ĐẾN BÊN NHAU — 


 
Tốc độ 13 giây, F16, ISO 50, WB 5000K, tiêu cự 16mm.

HÀM RỒNG VÂN LONG — 

 
Tốc độ 5 giây, F16, ISO 50, Custom WB 4050K, tiêu cự 16mm.

SÓNG RỰC VĨNH HY — 


 
Tốc độ 0.6 Giây, F5.6, ISO 100 Custom WB 4500K, tiêu cự 16mm.

NAI RỪNG ĐÓN NOEL — 

 
Tốc độ 1/25 Giây, F22, ISO 100 Custom WB 2800K, tiêu cự 35mm.

ĐỘC MỘC NINH BÌNH — 


 
Tốc độ 92 Giây, F9, ISO 100 Custom WB 5000K, tiêu cự 16mm.

VÂN LONG QUYẾN RŨ — 

 
Old Tree Young Tree

KHÔ LẠNH NINH BÌNH — 


 
Tốc độ 20 Giây, F11, ISO 100 Custom WB 5000K, tiêu cự 16mm.

HOANG SƠ VÂN LONG — 

 
Tốc độ 8 Giây, F11, ISO 50, Custom WB 4650K, tiêu cự 16mm.

THIÊN ĐƯỜNG SOI SÁNG — 


 
Tốc độ 30 giây, F11, ISO 50, Custom WB 4000K, tiêu cự 16mm.

ĐÁ MÒN — 

 
Tốc độ 30 Giây, F11, ISO 50, Custom WB 4300K, tiêu cự 22mm.

ĐĨA BAY TRÊN GÀNH ĐÁ ĐĨA — 


 
Thác Biển: 1 giây F/11 ISO 50.  Filter Hitech 3 khẩu mềm, ND 5 khẩu HD Glass. Holder Andre Luu 150.

THÁC BIỂN — 

 
Xuyên bão - Gành đá đĩa

XUYÊN BÃO – GÀNH ĐÁ ĐĨA — 


 
Tốc độ 71 giây, F8, ISO 100, Custom WB 4650K, tiêu cự 16mm.

NẤC THANG THIÊN ĐƯỜNG — 

 
Khủng long quá hải

KHỦNG LONG QUÁ HẢI — 


 
Pastel thu suối Yến

PASTEL THU SUỐI YẾN — 

 
Kiến trên suối Yến

KIẾN TRÊN SUỐI YẾN — 


 
Suối Yến mùa hoa súng

SUỐI YẾN MÙA HOA SÚNG — 

 
Soi gương suối Yến

SOI GƯƠNG SUỐI YẾN — 


 
Suối Yến trong sương

SUỐI YẾN TRONG SƯƠNG — 

 
Tĩnh lặng suối Yến

TĨNH LẶNG SUỐI YẾN — 


 
Tốc độ 124 Giây, F5.6, ISO 100, Custom WB 4200K, tiêu cự 16mm.

BÌNH MINH BẢN GIỐC — 

 
Tốc độ 1/160 Giây, F8, ISO 50, Custom WB 3850K, tiêu cự 16mm.

ĐỘC MỘC CAO BẰNG — 


 
Tốc độ 8 giây, F11, ISO 50, Custom WB 3850K, tiêu cự 17mm.

THÁC NGỌC BẢN GIỐC — 

 
Tốc độ 30 Giây, F11, ISO 50. Custom WB 7000K, tiêu cự 21mm.

HỒN QUÊ BẢN GIỐC — 


End of the line!
Website by Can Long Corp