Sony E 10-18 f4

ALL STORIES
 
SUỐI YẾN NGÀY XƯA (THE STREAM OF THE PAST) 71s f/11 ISO 100 WB 4500K. Sony a7r + lens Sony 10-18. Gnd 2H, ND 6. Suối Yến (Chùa Hương).

7 MẸO CHỤP PHẢN CHIẾU GƯƠNG — 

 
Tốc độ 1/25 Giây, F/11, ISO 100, Custom WB 5200K, tiêu cự 13mm. Sony A7R + Lens Sony 10-18mm.

CỔ THỤ BÊN LÀNG — 


 
Tốc độ 1/25 giây, f/11, ISO 100, Custom WB 4700K, tiêu cự 15mm. 
Sony A7R + Lens crop Sony 10-18mm.

LÚA VÀNG ĐỒI XANH — 

 
Tốc độ 66 Giây, F/9, ISO 100, Custom WB 7000K, tiêu cự 14mm. Sony A7R + Lens Sony 10-18mm.

ẢO ẢNH QUẢNG UYÊN (CAO BẰNG) — 


 
_DSC0171

THÀNH PHỐ ĐANG VƯƠN — 

 
Tốc độ 20 Giây, F/11, ISO 50, Custom WB 4700K, tiêu cự 14mm

ÊM Ả MŨI ĐÔI — 


 
Tốc độ 69 Giây, F/11, ISO 200, Custom WB 4700K, tiêu cự 15mm

SỨC SỐNG MÃNH LIỆT — 

 
Tốc độ 30 Giây, F/11, ISO 50, Custom WB 7650K, tiêu cự 15mm

HOÀNG HÔN HOANG VẮNG — 


 
Tốc độ 108 Giây, F/5.6, ISO 100, Custom WB 8000K, tiêu cự 15mm

VỆT SÁNG CUỐI NGÀY — 

 
_DSC7383

CHỈ CÒN TA VỚI BIỂN – Chủ Thể Là Đá Tách Rời — 


 
Tốc độ 67 Giây, F/8, ISO 50, Custom WB 6600K, tiêu cự 16mm.

BA BA RA BIỂN – Đơn Giản Hoá Chủ Thể Với Liên Tưởng Hình Dạng — 

 
Tốc độ 59 Giây, F/11, ISO 50, Custom WB 6600K, tiêu cự 14mm.

VỀ TẬN CHÂN TRỜI – Đường Dẫn Trong Bố Cục — 


 
Tốc độ 121 giây, F/11, ISO 100, Custom WB 6500K, tiêu cự 15mm.

SONY 10-18mm f4 Trên Full Frame — 

End of the line!
Website by Can Long Corp