Sony FE 12-24 f4

ALL STORIES
 
ĐIỂM NHẤN HOÀNG HÔN (Accent Point)  121s f11 ISO 100 WB 7150K. Sony a7r3 + Lens Sony FE 12-24 f4 G @13mm. Hang Rái, Ninh Thuận.
 
RỰC ĐỎ BÀN THAN (Fiery Clouds) 6s f/11 ISO 50 WB 7550K. Sony a7r2 + Sony FE 12-24 f4 @ 12mm . Gnd 150x170mm 3S. Bàn Than, Tam Hải, Núi Thành, Quảng Nam.

End of the line!
Website by Can Long Corp