Voigtlander 15 v2

ALL STORIES
 
2 giây ISO 100 f/11 WB 8200K. Sony a7R + lens Voiglander 15 (mod by Andre Luu)

SƯƠNG KHÓI TIÊN SA — 

 
Tốc độ 10 Giây, F/11, ISO 100, Custom WB 5650K, tiêu cự 15mm.

CÁNH BƯỚM SUỐI VÀNG — 


End of the line!
Website by Can Long Corp