Voigtlander 12v2 f5.6

ALL STORIES
 
NON XANH NƯỚC BIẾC (BLUE WATER WORLD)
30s f/11 ISO 100 WB 5000K. Sony a7r2 + Lens Voigtlander 12v2 + Center Filter, Gnd 2H, ND 6.
Hồ Na Hang, Tuyên Quang.

CÁCH HỔ TRỢ RAW SONY A7R3 TRÊN LIGHTROOM VÀ CAMERA RAW — 

 
MÂY NGÀN QUI TỤ (Convergence)  182s f/11 ISO 100 WB 6150K. Sony a7r2+Voigtlander 12 v2 phiên bản AndreLuu + Center Filter. Gnd 3s B+W ND 6. Bàn Than, Tam Hải, Tỉnh Quảng Nam.

QUÀ TẶNG CUỘC SỐNG – NGUYEN MINH DUC — 


 
CẦU LỮA NA HANG (Fireball) 30s f/11 ISO 50 WB 4500K. Gnd 2H. B+W ND 6. Sony a7r2+ Voigt 12v2 + Center Filter. Na Hang, Tuyên Quang @6:48am.

CÁCH ĐI NA HANG VÀ NHỮNG GÓC ẢNH ĐẸP — 

 
GIÔNG TỐ KÊ GÀ (Morning Storm) 1s f/11 ISO 50 WB 5750K. Sony a7r2 + Voigtlander 12 v2 (phiên bản AndreLuu) + Center filter. Gnd 2H + ND 6.

CÁCH CHỤP GIÔNG TỐ KÊ GÀ – PHOTOTRIP 30/4 — 


 
VẦN VŨ NA HANG (Viking Clouds) 61s f/11 ISO 50 WB 3500, Sony a7rII + Voigtlander 12v2 (Mod AndreLuu) +Center Filter + Gnd 3rev  +  ND 10. Na Hang, Tuyên Quang @ 7:17am.

CÁCH LƯU GPS ĐIỂM CHỤP VỚI GOOGLEMAP APP — 

 
HỪNG ĐÔNG THIÊN ĐƯỜNG  (COLORS OF DAWN) 61s f/8 ISO 200 WB 7000K. Sony a7rII + Voigtlander 12 (Mod AndreLuu) + Center Filter + Gnd 2H + ND 10. Na Hang, Tuyên Quang.

8 QUY TẮC AN TOÀN KHI CHỤP TRÊN HỒ — 


 
RAY HỒNG TRÊN THẢM XANH (SUN RAYS AND MOSSY ROCKS) 30 s F/8 ISO 400 WB 5200K. Gnd Rev0.9 ND 3.0. Cổ Thạch, Bình Thuận.

BÍ QUYẾT CHỤP PHONG CẢNH RÊU CỔ THẠCH — 

 
HỪNG ĐÔNG CỔ THẠCH (MOSSY DAWN) 121 giây f/5.6 ISO 800 WB 4800K. Gnd Rev0.9 Sony a7r II, Voigtlander 12mm w/center filter.

HỪNG ĐÔNG CỔ THẠCH — 


 
HAPPY NEW YEAR 2016 (Co Thach Village, Vietnam) 1.3 s f/11 ISO 250 WB 4100K. GND Rev0.9 ND 1.5. Sony a7r II, Voigtlander 12mm w/center filter

HAPPY NEW YEAR 2016 — 

 
1 giây  ISO 200 f/5.6 WBWB 4900K. Gnd HS0.6. ND 1.2. Sony a7r+Voigtlander 12 (mod by AndreLuu)

NHỮNG ẢNH ĐẸP TỪ LENS VOIGTLANDER 12 F/5.6 — 


 
TIA SÁNG NHA TRANG (RISING STAR) 1 giây f/11 ISO 100 WB 8000K. Gnd HS0.6. Sony a7r+Voigtlander 12 (mod by AndreLuu).

TIA SÁNG NHA TRANG — 

 
ĐƯỜNG ĐẾN VINH QUANG (WAY TO GLORY) 1.3 giây f/11 ISO 100 WB 4800K. Gnd Hard 4s. Sony a7r+Voigtlander 12 (cắt hodd + chống chói). Thôn Mỹ Hiệp, Ninh Thuận.

ĐƯỜNG ĐẾN VINH QUANG — 


 
MÂY HỒNG SAU BÃO GIÔNG (THE DAY AFTER THE STORM) 60 giây f/8 ISO 100 WB 8100K.  Sony A7r + Voigtlander 12 (phiên bản AndreLuu). Hang Heo, Vũng Điệp, Vĩnh Lương, Nha Trang.

5. PHƠI SÁNG LÂU PHẦN 1: KHÔNG ND FILTER — 

 
Tốc độ 10 giây, f/8, ISO 100, WB 6500K. Sony a7r + Lens Voigtlander 12mm (phiên bản cắt hood).

RỘNG ĐÓN BÌNH MINH — 


 
40 giây f/5.6 ISO 6400 WB 3800K. Sony a7r + Lens Voigtlander 12.

SONG ĐÔI NGÂN HÀ — 

 
30 giây ISO 50 f/11 WB 4650K. Sony A7R + Voigtlander 12 (chế để dùng nhiều filter)_

TĨNH LẶNG BÊN SÓNG — 


 
60 giay ISO 100 f/8 WB 4850K. Sony A7R + Voigtlander 12 + 3 filters

ĐIỂM HÚT BÌNH MINH — 

 
30 giây ISO 50 f/11 WB 5650K. Sony A7R+Voigtlander 12 (mod by Andre Luu)

RÊU NON CỔ THẠCH — 


 
60 giây ISO 100 f/8 WB 6500K. Sony A7R + Voigtlander 12 (Mod by Andre Luu)

ĐÁ NỞ SÓNG TRÀO — 

 
402 giây (gần 7 phút) ISO 100 f/8 WB 5000. Sony A7R + Voigtlander 12 (mod by Andre Luu)

KHOẢNH KHẮC CUỐI NGÀY — 


 
60 giây f/8 ISO 50 WB 7450K. Sony A7r + Lens Voigtlander 12 (phiên bản cắt hood)

DÁNG ĐỨNG SONG ĐÔI — 

 
60 giây ISO 100 f/8 WB 4700K.  Sony A7R + Lens Voigtlander 12 (mod by Andre Luu).

SUỐI BIỂN PHÚ QUỐC — 


 
65 giây ISO 50 f/11 WB 6000K. Sony A7r + Voigtlander 12 (mod by Andre Luu)

RÊU XANH ĐẦU MÙA — 

 
SỨC SỐNG MÃNH LIỆT. 30 giây ISO 100 F/11. Sony A7R + Lens Voigtlander 12.

SỨC SỐNG MÃNH LIỆT — 


 
25 giây F/8 ISO 100 WB 4500. Sony A7R + lens Voigtlander 12 với adapter.

ĐIỂM SÁNG HỒ XANH — 

 
Tốc độ 30 giây. ISO 100.  F/8. Tiêu cự 12mm. Sony A7R + lens Voigtlander 12 với adapter.

MẮT PHỤNG KÊ GÀ — 


 
15 giây ISO 50 F/8 Tiêu cự 12mm. Sony A7R + lens Voigtlander 12 với adapter.

MẮT BÃO KÊ GÀ — 

 
_DSC2952-Edit

NGHIÊNG NGHIÊNG PHÚ QUỐC — 


 
122 Giây F/8 ISO 100 WB 4050K, tiêu cự 12mm. 
Sony A7R + lens Voigtlander 12mm với adapter

MÂY ĐAN PHÚ QUỐC — 

End of the line!
Website by Can Long Corp