Voigtlander 21 f1.8

ALL STORIES
 
HÌNH BÓNG SONG ĐÔI (DUAL REFECTIONS) 5 giây f/11 ISO 100. WBWB 5500K. Gnd HS0.6. Sony a7r+Voigtlander 21 f/1.8

NHỮNG ẢNH ĐẸP TỪ LENS VOIGTLANDER 21 F/1.8 — 

 
MẨU SƠN VỀ ĐÊM (STARS AT THE TOP) 20 giây f/1.8 ISO 3200 WB 3700K.  Sony a7r + lens Voigtlander 21 1.8 (cắt hood).

MẪU SƠN VỀ ĐÊM — 


 
SOI SÁNG NGÂN HÀ (LIGHT UP THE STARS) 20 giây f/1.8 ISO 3200. WB 3000K lúc 11:57 Tối. Không filter. Sony a7r+Voigtlander 21 f/1.8. Kê Gà, Bình Thuận.

SOI SÁNG NGÂN HÀ — 

 
SAU ĐÊM MƯA TRỜI LẠI SÁNG (AND IT'LL RISE AGAIN)  121 giây f/11 ISO 100. WB 4350K. Lúc 4:46 sáng. Sony a7r + Voigtlander 21 f/1.8. Filter Gnd 2-Stop Hard. Bãi Độc Mộc, Hồ Suối Vàng, Dalat.

2. CÁCH TĂNG GIẢM ÁNH SÁNG VỚI TỐC ĐỘ, KHẨU ĐỘ VÀ ISO — 


 
Tốc độ 30 giây, f/11  ISO 50  WB 5200K. Sony A7r+lens Voigtlander 21 f/1.8 (phiên bản cắt hood).

MỜ ẢO SƯƠNG MÂY — 

 
Tốc độ 20 giây, f/1.8, ISO 1600, WB 4050K lúc 4:26 sáng. Sony a7r + Lens. Voigtlander 21 f/1.8 (phiên bản cắt hood)

HẠNH PHÚC CHỐN BỒNG LAI — 


 
VẪN CÒN HOÀI MONG. Tốc độ 30 giây, f/11, ISO 100, WB 5500K. Sony a7r + Voigtlander 21 f/1.8 (phiên bản cắt hood).

VẪN CÒN HOÀI MONG — 

 
CÔ ĐƠN ĐẦY QUYẾN RŨ (I). 30 giây f/11 ISO 100 WB 5650K. Sony a7r + Voigtlander 21 f/1.8 (phiên bản cắt hood)

CÁCH CHỌN ĐIỂM CHỤP DALAT THEO SƯƠNG — 


 
58 giây f/11 ISO 100 WB 5650 K. Sony a7r + Lens Voigtlander 21 f/1.8 (phiên bản cắt hood)

TIM HỒNG NHA PHU — 

 
60 giây f/11 ISO 50 WB 5800K. Sony a7r + Voigtlander 21 f/1.8.

ĐỘC MỘC TRONG MÂY — 


 
15 giây f/11 ISO 100 WB 5650K. Sony A7R + Voigtlander 21 f/1.8 (Phiên bản AndreLuu). Dalat Suối Vàng (A).

VŨ ĐIỆU SƯƠNG MÂY — 

 
1/5 giây ISO 50 f/11 WB 5650K. Sony A7R + Voigtlander 21 f1.8. Dalat Đồi trường lái.

VƯỜN CÂY CỔ TÍCH — 


End of the line!
Website by Can Long Corp