Zeiss ZF2 21 f2.8

ALL STORIES
 
Đá nhảy cùng mây

ĐÁ NHẢY CÙNG MÂY — 

 
ISO 100. Tiêu cự 21mm. Khẩu độ f/11. Tốc độ 77 giây.

BỬU LONG ĐÈN VÒM — 


 
Khoảnh khắc đỉnh cao

KHOẢNH KHẮC ĐỈNH CAO — 

 
ISO 50. Tiêu cự 21mm. Khẩu độ f/16. Tốc độ 76 giây. Custom WB 3850K.

CHINH PHỤC BIỂN — 


 
Tốc độ 13 giây, ISO 50, F14, Custom WB 8000K.

SƯƠNG NHẸ TRÊN HỒ LONG ẨN — 

 
Tốc độ 15 giây, ISO 50, F11, Custom WB 5500K.

HỒ LONG ẨN TRONG ĐEN TRẮNG — 


 
Tốc độ 15 giây, ISO 50, F11, Custom WB 5500K.

HỒ LONG ẨN VÀ BÔNG SÚNG — 

 
Tốc độ 15 giây, ISO 100, F14, Custom WB 7000K.

HỒ LONG ẨN SAU CƠN MƯA — 


 
ISO 100. Tiêu cự 21mm. Khẩu độ f/11. Tốc độ 310 giây.
Custom WB 3500K.

VỀ TẬN CHÂN TRỜI — 

End of the line!
Website by Can Long Corp