Đêm thành phố

ALL STORIES
 
_DSC0171

THÀNH PHỐ ĐANG VƯƠN — 

 
Tốc độ 10 Giây, F11, ISO 50 Custom WB 4000K, tiêu cự 24mm.

CÁCH CHỤP RỘ RỰC PHÁO HOA 2014 — 


 
LIGHTS AND FIREWORKS 2014

CÁCH CHỤP ĐÈN VÀ PHÁO HOA 2014 — 

End of the line!
Website by Can Long Corp