Ảnh panorama

ALL STORIES
 
RỰC ĐỎ TUYỀN LÂM (RED REFLECTIONS) 30 giây f/11 ISO 100 WB 4700K @ 5:25am. Gnd Rev0.9 ND1.5. Hồ Tuyền Lâm, Dalat.

1. KHI NÀO LẤY NÉT Ở ĐÂU? — 

 
THU VÀNG TUYỀN LÂM (GOLDEN REFLECTIIONS) 121 giây f/11 ISO 200. WB 5550K. Gnd Rev0.9 ND1.5. Sony a7r + Nikon 20 f/1.8 w/ Metabones adapter.

DALAT THỜI ĐIỂM NÀO CHỤP GÌ Ở ĐÂU? — 


 
Tốc độ 6 giây, F/11, ISO 100, Custom WB 4700K, tiêu cự 28mm. 
Sony A7R + Lens Kit Canon 28-135 IS.

ĐỒNG QUÊ ÔM ẤP (HOÀNG SU PHÌ) — 

 
Tốc độ 1/30 giây, F/11, ISO 200, Custom WB 6000K, tiêu cự 28mm. Sony A7R + Lens Kit Canon 28-135 IS.

TIA SÁNG LŨNG CÚ — 


 
Tốc độ 1/50 giây, F/11, ISO 100, Custom WB 6500K, tiêu cự 15mm

MÂY TRÀN CÁT CÁT – PANO — 

 
Tốc độ 15 giây F/11 ISO 100 Custom WB 6000K, tiêu cự 70mm.

TỎA SÁNG HÒN BỒ — 


 
Tốc độ 1.3 giây F/11 ISO 100 Custom White Balance 5000K, tiêu cự 105 mm.

RỰC ĐỎ ĐỒI RAU — 

End of the line!
Website by Can Long Corp