Ray-tia xẹt

ALL STORIES
 
TIA SÁNG THIÊN ĐƯỜNG (RAYS FROM HEAVEN)  8s ISO 50 f/16 WB 5600K. Sony a7rII + Sigma 20 1.4 + Filter: Gnd 3 Reverse + ND10. Na hang, Tuyên Quang @7:39am.

BÍ QUYẾT CHỤP VÀ XỬ LÝ RAY RÕ TỰ NHIÊN — 

 
1/200 f/11 ISO 100 WB 3600 @150mm. Sony a7rII + Contax/Zeiss N 70-200. Klong Klanh, Lâm Đồng.

RAY SÁNG K’LONG K’LANH — 


 
RAY HỒNG TRÊN THẢM XANH (SUN RAYS AND MOSSY ROCKS) 30 s F/8 ISO 400 WB 5200K. Gnd Rev0.9 ND 3.0. Cổ Thạch, Bình Thuận.

BÍ QUYẾT CHỤP PHONG CẢNH RÊU CỔ THẠCH — 

 
TIA SÁNG MÂM XÔI (RAYS OVER RICE TERRACES) 1/6 giây f/11 ISO 50 WB 5250K. Sony a7r + Nikon 20 f/1.8 G.

TIA SÁNG MÂM XÔI — 


 
RAY TRẮNG HÒN BỒ. 1/4 giây f/11 ISO 100 WB 3250K. Sony a7r + Contax N/Carl Zeiss 70-200 @ 110mm.

RAY TRẮNG HÒN BỒ — 

 
ĐƯỜNG ĐẾN VINH QUANG (WAY TO GLORY) 1.3 giây f/11 ISO 100 WB 4800K. Gnd Hard 4s. Sony a7r+Voigtlander 12 (cắt hodd + chống chói). Thôn Mỹ Hiệp, Ninh Thuận.

ĐƯỜNG ĐẾN VINH QUANG — 


 
NẮNG XUYÊN LÀN MÂY (THROUGH DARK CLOUDS) 5 giây f/8 ISO 100 WB 4650K.  Sony a7r + CZ N 70-200 f/4 @ 70mm. Gnd Rev 1.2 ND 3.0. Hòn Bồ Dalat. Sương ít nên phơi cho sương bay phủ nhiều hơn nhưng không quá lâu để làm mờ ray.

6. PHƠI SÁNG LÂU PHẦN 2: VỚI ND FILTER — 

 
30 giây f/9 ISO 100 WB 5800K. Sony a7r + Sony 16-35 f4 FE @ 16mm.

VƯƠN ĐẾN HÀO QUANG — 


 
Tốc độ 1/50 Giây, F/11, ISO 100, Custom WB 5500K, tiêu cự 18mm.

HOÀNG HÔN CÁT CÁT – Sự Liên Kết Trong Bố Cục — 

 
F11, tốc độ 1/60 giây, ISO 50 Custom WB 3800K, tiêu cự 15 mm.

RAY TRÊN CỔ THẠCH — 


 
Tốc độ 8 Giây, F11, ISO 50, Custom WB 4650K, tiêu cự 16mm.

THIÊN ĐƯỜNG SOI SÁNG — 

 
Xuyên bão - Gành đá đĩa

XUYÊN BÃO – GÀNH ĐÁ ĐĨA — 


End of the line!
Website by Can Long Corp