Tiền cảnh gần

ALL STORIES
 
SOI BÓNG RÊU XANH (Sea Moss Pool) 30s f/8 ISO 64 
 WB 5900K. Sony a7r3 + Sony 16-35 f/2.8 GM @16mm. Gnd 2H. Cổ Thạch, Bình Thuận 5:52am.

CÁCH CÂN BẰNG VÙNG TỐI VỚI ĐÈN PIN ANDRELUU C20 — 

 
MÂY HỒNG MÙ CĂNG CHẢI (SUNSET OVER RICE TERRACES) 3.2 giây f/8 ISO 100 WB 5550K. Sony a7R + Voigtlander 15 v3 (mod by Andre Luu)

MÂY HỒNG MÙ CĂNG CHẢI — 


 
Tốc độ 1/25 Giây, F/11, ISO 100, Custom WB 5200K, tiêu cự 13mm. Sony A7R + Lens Sony 10-18mm.

CỔ THỤ BÊN LÀNG — 

 
Tốc độ 1/25 giây, f/11, ISO 100, Custom WB 4700K, tiêu cự 15mm. 
Sony A7R + Lens crop Sony 10-18mm.

LÚA VÀNG ĐỒI XANH — 


 
Tốc độ 25 giây, F/11, ISO 200, Custom WB 6500K, tiêu cự 16mm.

LONG PHỤNG ÔM CHÂU – Chủ Thể Đơn Giản — 

 
Tốc độ 4 Giây, F/11, ISO 100, Custom WB 5000K, tiêu cự 16mm.

MÂY HỒNG GIĂNG ĐÁ CỔ – Cách Cân Xứng Trong Bố Cục — 


 
Tốc độ 25 Giây, F/11, ISO 50, Custom WB 4700K, tiêu cự 15mm.

VŨ ĐIỆU MÂY — 

 
F11, tốc độ 30 giây, ISO 100 Custom WB 3800 K, tiêu cự 15 mm.

HOẢ LONG CỔ THẠCH — 


 
F8, tốc độ 1/250 giây, ISO 100 Custom WB 4450K, tiêu cự 16 mm.

CUỘC SỐNG ĐƠN SƠ — 

 
F11, tốc độ 1/3 giây, ISO 100, Custom WB 4000K, tiêu cự 22 mm.

ĐỈNH NÚI VEN ĐƯỜNG — 


 
A Little Rock: 30 giây F/11 ISO 50.  WB 4050 K. Filter Grad ND 3-stop mềm, HD Glass 7-stop. Holder Andre Luu 150 Limited.

ĐÁ NHỎ — 

 
Tốc độ 8 Giây, F11, ISO 50, Custom WB 4650K, tiêu cự 16mm.

THIÊN ĐƯỜNG SOI SÁNG — 


 
Tốc độ 30 giây, F11, ISO 50, Custom WB 4000K, tiêu cự 16mm.

ĐÁ MÒN — 

 
Tốc độ 30 Giây, F11, ISO 50, Custom WB 4300K, tiêu cự 22mm.

ĐĨA BAY TRÊN GÀNH ĐÁ ĐĨA — 


 
Xuyên bão - Gành đá đĩa

XUYÊN BÃO – GÀNH ĐÁ ĐĨA — 

 
Tốc độ 71 giây, F8, ISO 100, Custom WB 4650K, tiêu cự 16mm.

NẤC THANG THIÊN ĐƯỜNG — 


 
Suối Yến mùa hoa súng

SUỐI YẾN MÙA HOA SÚNG — 

 
Tốc độ 8 giây, F11, ISO 50, Custom WB 3850K, tiêu cự 17mm.

THÁC NGỌC BẢN GIỐC — 


End of the line!
Website by Can Long Corp