Tốc độ bình thường

ALL STORIES
 
Tốc độ 1 giây, F8, ISO 100 Custom WB 4050K, tiêu cự 35mm.

ĐẾN BÊN NHAU — 

 
Tốc độ 1/160 Giây, F8, ISO 50, Custom WB 3850K, tiêu cự 16mm.

ĐỘC MỘC CAO BẰNG — 


End of the line!
Website by Can Long Corp