Trên không – Arial

ALL STORIES
 
Tốc độ 1/320 giây. Khẩu độ f/11. ISO 400.

RỒNG ĐÔI TRONG MÂY — 

End of the line!
Website by Can Long Corp