ĐỊA ĐIỂM

HỒ LONG ẨN TRONG ĐEN TRẮNG

Lấy nét
Ở 3m và dùng F11 cho ảnh này để lấy trường ảnh và tiền cảnh cho rõ nét, thông số này lấy từ căn bản theo nguyên lý Hyperfocal Distance và gia giảm theo kiểm tra độ nét thực tế tại hiện trường.

Độ phơi sáng
Dùng ISO 50, F11 và chế độ A (aperture) để xem ánh sáng tự động đo trong máy là bao nhiêu, ghi nhớ vận tốc đó, rồi chuyển qua chế độ M, thiết lập lại vận tốc đó, chụp thử, xem Histogram, điều chỉnh vận tốc cho Histogram vừa đụng cạnh phải.
Gắn hết filter Grad ND 2.5 khẩu và ND 8 khẩu vào, giảm 10 khẩu (tăng thời gian chụp lên, ví dụ vận tốc hiện tại là 1/60, thì tăng thời gian lên 1/30, 1/15, 1/8, ¼, ½, 1, 2 , 4, 8, 15 giây), rồi chụp lại và kiểm tra Histogram lại. (Vì Grad ND 2.5 khẩu + ND 8 khẩu = 10.5 khẩu)

Bố cục
Mình đến nơi trước và khảo sát thấy góc này đẹp nên gắn máy lên sẳn sàng và đợi mây. Khi thấy có mây đẹp hiện ra trên đỉnh núi và phản chiếu xuống nước, thì mình canh núi đá ở hậu cảnh phản chiếu gương với mặt nước và kết hợp với bông súng ở tiền cảnh làm khởi điểm để dẫn mắt người xem vào bên trong cảnh.

Filter
Gắn filter holder vào, kéo Grad ND lên xuống để canh phần sáng ở chân trời tương xứng với phần sáng trên mặt hồ. Sau đó gắn ND filter vào.
Filter Grad ND 2.5 Khẩu là để che phần trời sáng hơn phần đất.
Filter ND 8 khẩu là che hết ánh sáng giảm xuống 8 khẩu cho phép chụp chậm (thời gian lâu hơn).

Kiểm tra
Mỗi khi bấm máy, xem lại hình, kiểm tra Histogram xem có vừa đụng cạnh phải chưa (chuẩn), rồi kiểm tra các yếu tố trong hình và các chi tiết có cân đối về ánh sáng hay không, nếu chưa như ý thì chỉnh Grad ND filter và chụp lại. Nếu trời gió làm cỏ cây mờ nhiều thì đợi gió vừa ngưng là chụp tiếp.

Thí nghiệm
Chình White Balance từ Auto qua Manual, chụp thí nghiệm từ K4000 đến K7000 (hoặc dãi rộng hơn để xem màu nào đẹp nhất) và cuối cùng là mình chọn K5500 vì nó thể hiện màu đẹp nhất. Kế đó mình thay đổi bố cục một chút (qua lại lên xuống) để chọn bố cục đẹp nhất.

Đổi qua đen trắng
Trong Lightroom, chuyển qua Black & White, với chỉnh từng màu riêng trong mục như sau:
B & W
Black & White Mix
Red +40.
Orange +50.
Yellow +40.
Green +70.
các màu khác= 0.

Bình luận

Bình luận

Website by Can Long Corp