ĐỊA ĐIỂM

RỒNG ĐÔI TRONG MÂY

Giàn khai thác dầu khí Rồng Đôi của KNOC hợp tác với Dầu Khí VN. Ảnh chụp từ trực thăng mở cửa với dây cáp bảo vệ.

Thông số

Tốc độ 1/320 giây. Khẩu độ f/11. ISO 400. Cầm tay và lấy nét tay ở tại trung tâm giàn khai thác.

Bình luận

Bình luận

Website by Can Long Corp