ĐỊA ĐIỂM

SƯƠNG NHẸ TRÊN HỒ LONG ẨN

Lấy nét
Ở 4m và dùng F14 cho ảnh này để lấy trường ảnh và tiền cảnh cho rõ nét, thông số này lấy từ căn bản theo nguyên lý Hyperfocal Distance và gia giảm theo kiểm tra độ nét thực tế tại hiện trường.
Độ phơi sáng
Dùng ISO 50, f14 và chế độ A (aperture) để xem ánh sáng tự động đo trong máy là bao nhiêu, ghi nhớ vận tốc đó, rồi chuyển qua chế độ M, thiết lập lại vận tốc đó, chụp thử, xem Histogram, điều chỉnh vận tốc cho Histogram vừa đụng cạnh phải. Trong hình này là 13 giây.
Gắn hết filter Grad ND 2.5 khẩu vào, vì trời còn tương đối tối cho phép chụp ở tốc độ 13 giây, đủ để làm mờ sóng tạo mặt nước hồ trong trẻo, nên không cần dùng đến ND filter.
Bố cục
Canh cục đá vào tỉ lệ vàng theo bên phải, và đặt dãi núi vào bố cục cho đối xứng gương với mặt nước. Đá ở tiền cảnh dẫn mắt người xem vào ảnh tạo cảm giác gần xa.
Filter
Gắn filter holder vào, kéo Grad ND lên xuống để canh phần sáng ở chân trời tương xứng với phần sáng trên mặt hồ. Filter Grad ND 2.5 Khẩu là để che phần trời sáng hơn phần đất.
Kiểm tra
Mỗi khi bấm máy, xem lại hình, kiểm tra Histogram xem có vừa đụng cạnh phải chưa (chuẩn), rồi kiểm tra các yếu tố trong hình và các chi tiết có cân đối về ánh sáng hay không, nếu chưa như ý thì chỉnh Grad ND filter và chụp lại. Buổi sáng trời không gió nên rất thuận tiện khi chụp hồ.
Thí nghiệm
Chỉnh White Balance từ Auto qua Manual, chụp thí nghiệm từ K4000 đến K10000 và cuối cùng là mình chọn K8000 vì nó thể hiện màu đẹp nhất.
Xử lý
Chụp RAW và xử lý trong Lightroom 5. Với thông số màu HSL để nhấn sáng cỏ như sau:
Saturation: Yellow + 100. Green +100.
Luminance: Yellow + 100. Green +100.
Mọi thông số khác không thay đổi.

Bình luận

Bình luận

Website by Can Long Corp