Canon 28-135 f3.5

ALL STORIES
 
Tốc độ 30 giây, F/11, ISO 100, tiêu cự 35mm. Sony A7R + Lens Kit Canon 28-135 IS

NÚI GIÀ TRĂNG NON — 

 
Tốc độ 6 giây, F/11, ISO 100, Custom WB 4700K, tiêu cự 28mm. 
Sony A7R + Lens Kit Canon 28-135 IS.

ĐỒNG QUÊ ÔM ẤP (HOÀNG SU PHÌ) — 


 
Tốc độ 1/30 giây, F/11, ISO 200, Custom WB 6000K, tiêu cự 28mm. Sony A7R + Lens Kit Canon 28-135 IS.

TIA SÁNG LŨNG CÚ — 

 
Tốc độ 1/13 giây, F/11, ISO 100, Custom WB 6000K, tiêu cự 105mm

BÊN NHAU QUẢN BẠ — 


End of the line!
Website by Can Long Corp