2. Bố cục

ALL STORIES
 
THIÊN ĐƯỜNG XANH NGÁT (Blue Paradise) 10s f/11 ISO 50 WB 6000K, Sony a7r3 + Sony 12-24 @ 21mm. Gnd 2H, ND6, AndreLuu M45 Tripod. Austria.
 
THẦN THOẠI NÀ HANG (MYTHICAL  WATER WORLD) 121s f/5.6 ISO 100 WB 5000K. GND HS 0.6 ND 10 stop. Sony a7rII + Sony FE 16-35mm f4 @ 16mm. Na Hang, Tuyên Quang.

 
Tốc độ 60 giây ISO 50 f/11 WB 5000K. Sony A7R + Voigtlander 12 (mod by Andre Luu)
 
Thác Biển (RISING) 1s f/11 ISO 50 @20mm. Nikon D800E + Nikon 16-35 f/4 + Gnd 3 Hard.

 
5_DSC6852-3
End of the line!
Website by Can Long Corp