Sapa

ALL STORIES
 
XƠ THÂN XUYÊN TUYẾT (Bare Through Snows) 1/25s f/11 ISO100 WB 5000K. Sony a7r3 + Sony 24-70 f/2.8 GM @70mm. Hokkaido Japan.
 
Sao Sáng Đồi Chè (The Star of Tea Hills) 1/8s f/16 ISO 100 WB 5350K. Sony A7r3 + Lens Sony 16-35 f/2.8 GM @ 16mm. Đồi chè Sapa.

 
HÀNG CÂY NỖI NHỚ (THE LOST WOODS) 1/160s f/11 ISO 100 WB 4600K. Sony a7rII + Contax N 70-300mm @70mm. Hầu Thàu, Sapa 23/12/2015 @7:10am.
 
1/100 sec f/16 ISO 100 WB 3350K. Gnd Rev0.9. Sony a7r II + Contax N 70-200 f/3.5 @ 70mm.

 
Tốc độ 1/250 giây, f/1,1 ISO 100, WB 5900 K. Sony a7r + lens Voigtlander 15 v3 (phiên bản cắt hood).
 
SÔNG MÂY HẦU THÀU. Tốc độ 30 giây, f/11, ISO 100, WB 8000K. Sony a7r + Lens Sony 16-35 f4 @ 28mm.

 
Tốc độ 1/25 giây, f/11, ISO 50, WB 5950K. Sony a7r + lens Sony 16-35 f/4 FE @ 35mm. Hầu Thàu, Sapa.
 
Tốc độ 1/8 giây, f/11, ISO 50, WB 5950K. Sony a7R + lens Sony 16-35 f/4 @35mm.

 
30 giây f/11 ISO 100 WB 8000K. Sony A7R + 16-35 F4  @ 28mm. Sapa Hầu Thàu.
 
Tốc độ 1/50 giây, F/11, ISO 100, Custom WB 6500K, tiêu cự 15mm

 
Tốc độ 1/8 Giây, F/11, ISO 100, Custom WB 5650K, tiêu cự 15mm
 
Tốc độ 1/4 Giây, F/11, ISO 100, Custom WB 6500K, tiêu cự 15mm.

 
Tốc độ 1/50 Giây, F/11, ISO 100, Custom WB 5500K, tiêu cự 18mm.
 
Tốc độ 1/15 Giây, F/11, ISO 100, Custom WB 5500K, tiêu cự 15mm

 
Tốc độ 1/8 giây, F/11, ISO 100, Custom WB 5200K, tiêu cự 15mm.
End of the line!
Website by Can Long Corp