Hà Giang

ALL STORIES
 
RÙA NÚI TRONG MÂY (TURTLE AMIDST THE CLOUDS) 1/40 giây f/8 ISO 100 WB 5100K. Sony a7rII + CZ N 70-200 f/3.5 @ 120mm.
 
Tốc độ 1/25 giây, f/11, ISO 100, Custom WB 4700K, tiêu cự 15mm. 
Sony A7R + Lens crop Sony 10-18mm.

 
Tốc độ 30 giây, F/11, ISO 100, tiêu cự 35mm. Sony A7R + Lens Kit Canon 28-135 IS
 
Tốc độ 6 giây, F/11, ISO 100, Custom WB 4700K, tiêu cự 28mm. 
Sony A7R + Lens Kit Canon 28-135 IS.

 
Tốc độ 1/30 giây, F/11, ISO 200, Custom WB 6000K, tiêu cự 28mm. Sony A7R + Lens Kit Canon 28-135 IS.
 
Tốc độ 1/13 giây, F/11, ISO 100, Custom WB 6000K, tiêu cự 105mm

End of the line!
Website by Can Long Corp