Mỹ Hiệp

ALL STORIES
 
SẮC ĐẸP NGUY HIỂM (DANGEROUS BEAUTY) 0.6s f/11 ISO 100 WB 4900K. Sony a7rII + Sigma Art 20 1.4. Gnd 2H + ND5.  Mỹ Hiệp, Ninh Thuận.
 
THÁC BIỂN 3 (SEA FALLS 3) 8 giây f/14 ISO 50 WB 6400K. FIlter GND 2 Hard. Sony a7r II + lens 16-35 FE @17mm.

 
ĐƯỜNG ĐẾN VINH QUANG (WAY TO GLORY) 1.3 giây f/11 ISO 100 WB 4800K. Gnd Hard 4s. Sony a7r+Voigtlander 12 (cắt hodd + chống chói). Thôn Mỹ Hiệp, Ninh Thuận.
 
69 giây ISO 100 f/8 WB 5000K. Sony A7R + lens Voigtlander 12.

 
30 Giây ISO 100 f/11 WB 5150K. Sony A7R + Olympus OM 24mm.
 
SỨC SỐNG MÃNH LIỆT. 30 giây ISO 100 F/11. Sony A7R + Lens Voigtlander 12.

 
20 giây ISO 50 F/11 WB 4850K. Sony A7R + Olympus OM 24 với adapter.
 
Tốc độ 69 Giây, F/11, ISO 200, Custom WB 4700K, tiêu cự 15mm

 
Tốc độ 67 Giây, F/8, ISO 50, Custom WB 6600K, tiêu cự 16mm.
 
Tốc độ 4 Giây, F/11, ISO 100, Custom WB 5000K, tiêu cự 16mm.

 
F11, tốc độ 1/10 giây, ISO 50 Custom WB 4200K, tiêu cự 15 mm.
End of the line!
Website by Can Long Corp