Tiền cảnh gần

ALL STORIES
 
SOI BÓNG RÊU XANH (Sea Moss Pool) 30s f/8 ISO 64 
 WB 5900K. Sony a7r3 + Sony 16-35 f/2.8 GM @16mm. Gnd 2H. Cổ Thạch, Bình Thuận 5:52am.
 
MÂY HỒNG MÙ CĂNG CHẢI (SUNSET OVER RICE TERRACES) 3.2 giây f/8 ISO 100 WB 5550K. Sony a7R + Voigtlander 15 v3 (mod by Andre Luu)

 
Tốc độ 1/25 Giây, F/11, ISO 100, Custom WB 5200K, tiêu cự 13mm. Sony A7R + Lens Sony 10-18mm.
 
Tốc độ 1/25 giây, f/11, ISO 100, Custom WB 4700K, tiêu cự 15mm. 
Sony A7R + Lens crop Sony 10-18mm.

 
Tốc độ 25 giây, F/11, ISO 200, Custom WB 6500K, tiêu cự 16mm.
 
Tốc độ 4 Giây, F/11, ISO 100, Custom WB 5000K, tiêu cự 16mm.

 
Tốc độ 25 Giây, F/11, ISO 50, Custom WB 4700K, tiêu cự 15mm.
 
F11, tốc độ 30 giây, ISO 100 Custom WB 3800 K, tiêu cự 15 mm.

 
F8, tốc độ 1/250 giây, ISO 100 Custom WB 4450K, tiêu cự 16 mm.
 
F11, tốc độ 1/3 giây, ISO 100, Custom WB 4000K, tiêu cự 22 mm.

 
A Little Rock: 30 giây F/11 ISO 50.  WB 4050 K. Filter Grad ND 3-stop mềm, HD Glass 7-stop. Holder Andre Luu 150 Limited.
 
Tốc độ 8 Giây, F11, ISO 50, Custom WB 4650K, tiêu cự 16mm.

 
Tốc độ 30 giây, F11, ISO 50, Custom WB 4000K, tiêu cự 16mm.
 
Tốc độ 30 Giây, F11, ISO 50, Custom WB 4300K, tiêu cự 22mm.

 
Xuyên bão - Gành đá đĩa
 
Tốc độ 71 giây, F8, ISO 100, Custom WB 4650K, tiêu cự 16mm.

 
Suối Yến mùa hoa súng
 
Tốc độ 8 giây, F11, ISO 50, Custom WB 3850K, tiêu cự 17mm.

End of the line!
Website by Can Long Corp