Tốc độ bình thường

ALL STORIES
 
XƠ THÂN XUYÊN TUYẾT (Bare Through Snows) 1/25s f/11 ISO100 WB 5000K. Sony a7r3 + Sony 24-70 f/2.8 GM @70mm. Hokkaido Japan.
 
Tốc độ 1 giây, F8, ISO 100 Custom WB 4050K, tiêu cự 35mm.

 
Tốc độ 1/160 Giây, F8, ISO 50, Custom WB 3850K, tiêu cự 16mm.
End of the line!
Website by Can Long Corp