Đen trắng

ALL STORIES
 
MÂY VẼ TRỜI ĐÔNG (Painting Clouds) 121s f/11 ISO100 WB 5350K. Sony a7r3 + Sony 24-70 f/2.8 GM @ 24mm. Hokkaido, Japan.
 
MÂY LỤA KÊ GÀ (SILKY CLOUDS) 121 giây f/11 ISO 50 WB 6600K. Gnd R3s ND5s. Sony a7r+Voigtlander 15 v3 (mod Andre Luu). Kê Gà Bình Thuận.

 
60 giây f/8 ISO 50 WB 7450K. Sony A7r + Lens Voigtlander 12 (phiên bản cắt hood)
 
Tốc độ 1/8 Giây, F/11, ISO 100, Custom WB 5650K, tiêu cự 15mm

 
Tốc độ 1/8 giây, F/11, ISO 100, Custom WB 5200K, tiêu cự 15mm.
 
Tốc độ 15 giây, ISO 50, F11, Custom WB 5500K.

End of the line!
Website by Can Long Corp