Phản chiếu gương

ALL STORIES
 
SUNLIT RISING CLOUD (Vươn Lên Nắng Ấm)
15s f/11 ISO 50 WB 4550K. Sony a7cR + Sony 70-200 F4 G II @ 127mm. 
Cầu Đất, Đà Lạt 5:38 AM.
 
THIÊN ĐƯỜNG XANH NGÁT (Blue Paradise) 10s f/11 ISO 50 WB 6000K, Sony a7r3 + Sony 12-24 @ 21mm. Gnd 2H, ND6, AndreLuu M45 Tripod. Austria.

 
VŨ ĐIỆU MÂY THU (Dancing Autumn Clouds) 121s f/16 ISO 50 WB 6350K. Sony a7r3 + Sony 12-24 @15mm. Gnd 2H + ND 10+CPL0. AndreLuu M45 Tripod. Hokkaido Japan @6:38am.
 
MÂY HỒNG HOANG ĐẢO (Red Sky Islet) 60s f/8 ISO 250 WB 6750K. Sony a7r2+ Canon 16-35 f4 (qua ngàm Sigma MC-11). Quảng Ngải.

 
VÕNG CHIỀU NOVOTEL (Hammock of Novotel) 121S f/11 ISO 100 WB 6450K. Sony a7r3 + Lens Sony FE 16-35 f2.8 GM @ 16mm. Bãi Dài Novotel Phú Quốc.
 
NON XANH NƯỚC BIẾC (BLUE WATER WORLD)
30s f/11 ISO 100 WB 5000K. Sony a7r2 + Lens Voigtlander 12v2 + Center Filter, Gnd 2H, ND 6.
Hồ Na Hang, Tuyên Quang.

 
CẦU LỮA NA HANG (Fireball) 30s f/11 ISO 50 WB 4500K. Gnd 2H. B+W ND 6. Sony a7r2+ Voigt 12v2 + Center Filter. Na Hang, Tuyên Quang @6:48am.
 
RỰC ĐỎ BÀN THAN (Fiery Clouds) 6s f/11 ISO 50 WB 7550K. Sony a7r2 + Sony FE 12-24 f4 @ 12mm . Gnd 150x170mm 3S. Bàn Than, Tam Hải, Núi Thành, Quảng Nam.

 
HỪNG ĐÔNG THIÊN ĐƯỜNG  (COLORS OF DAWN) 61s f/8 ISO 200 WB 7000K. Sony a7rII + Voigtlander 12 (Mod AndreLuu) + Center Filter + Gnd 2H + ND 10. Na Hang, Tuyên Quang.
 
SOI BÓNG SƯƠNG MAI (MORNING MIST REFLECTION) 60s f/11 ISO 64 WB 7200K. Sony a7rII + Contax G 35-70 (Mod AndreLuu). Gnd 2H, ND 5. Hồ Rác, Lào Cai.

 
NON NƯỚC NA HANG (WATER PARADISE) 20s f/11 ISO 100 WB 4000K. Sony a7rII + Voigtlander 15 (Mod Andre Luu) + Center Filter + Gnd 0.9HS + ND10 @7:30am Na Hang, Tuyên Quang.
 
SUỐI YẾN NGÀY XƯA (THE STREAM OF THE PAST) 71s f/11 ISO 100 WB 4500K. Sony a7r + lens Sony 10-18. Gnd 2H, ND 6. Suối Yến (Chùa Hương).

 
Tốc độ 30 giây, f/11  ISO 50  WB 5200K. Sony A7r+lens Voigtlander 21 f/1.8 (phiên bản cắt hood).
 
60 giây f/11 ISO 50 WB 5800K. Sony a7r + Voigtlander 21 f/1.8.

 
Tốc độ 60 giây, f/11, ISO 100, WB 5600K. Sony a7r + lens Sony 16-35 f/4 FE @ 20mm.
 
2 giây ISO 100 f/11 WB 8200K. Sony a7R + lens Voiglander 15 (mod by Andre Luu)

 
Tốc độ 75 Giây, F/11, ISO 200, Custom WB 5550K, tiêu cự 24mm. 
Sony A7R với lens Olympus OM 24mm 2.8.
 
Tốc độ 10 Giây, F/11, ISO 100, Custom WB 5650K, tiêu cự 15mm.

 
Tốc độ 25 giây, F/11, ISO 200, Custom WB 6500K, tiêu cự 16mm.
 
Tốc độ 13 giây, F16, ISO 50, WB 5000K, tiêu cự 16mm.

 
Tốc độ 0.6 Giây, F5.6, ISO 100 Custom WB 4500K, tiêu cự 16mm.
 
Old Tree Young Tree

 
Kiến trên suối Yến
 
Soi gương suối Yến

 
Suối Yến trong sương
 
Tĩnh lặng suối Yến

 
ISO 100. Tiêu cự 21mm. Khẩu độ f/11. Tốc độ 77 giây.
 
Tốc độ 13 giây, ISO 50, F14, Custom WB 8000K.

 
Tốc độ 15 giây, ISO 50, F11, Custom WB 5500K.
 
Tốc độ 15 giây, ISO 50, F11, Custom WB 5500K.

End of the line!
Website by Can Long Corp