Phú Yên

ALL STORIES
 
VÕNG CHIỀU NOVOTEL (Hammock of Novotel) 121S f/11 ISO 100 WB 6450K. Sony a7r3 + Lens Sony FE 16-35 f2.8 GM @ 16mm. Bãi Dài Novotel Phú Quốc.
 
Tốc độ 8 Giây, F11, ISO 50, Custom WB 4650K, tiêu cự 16mm.

 
Tốc độ 30 Giây, F11, ISO 50, Custom WB 4300K, tiêu cự 22mm.
 
Xuyên bão - Gành đá đĩa

End of the line!
Website by Can Long Corp