Cổ Thạch

ALL STORIES
 
SUNLIT RISING CLOUD (Vươn Lên Nắng Ấm)
15s f/11 ISO 50 WB 4550K. Sony a7cR + Sony 70-200 F4 G II @ 127mm. 
Cầu Đất, Đà Lạt 5:38 AM.
 
SÓNG BAY CHIỀU BUÔNG (Misty Waves) 61s f/5.6 ISO 100 WB 7350K. Sony a7r3 + lens Sony 12-24 @20mm. Bãi đá cạnh Bà Khòm, Cổ Thạch.

 
THÂM TRẦM TRƯỚC GIÔNG (Before The Storm) 2.5s f/16 ISO 50 WB 6400K. Sony a7r3 + Lens Sony FE 12-24 f4 G @ 15mm. Hang Rái, Ninh Thuận.
 
HỪNG SÁNG RÊU SƯƠNG (Rock Moss at Dawn) 61s f/5.6 ISO 200 WB 5800K. Sony A7r3 + Lens 16-35 f/2.8 GM @ 16mm.  Cổ Thạch, Bình Thuận  lúc 2/2/18 5:56am.

 
Chân Trời Rêu Xanh (Sea Moss in Dream) 61s ISO f/6.3 ISO 100 WB 6500K. Sony a7r3 + Sony 16-35 f2.8 GM @ 16mm. Cổ Thạch Bình Thuận 2/2/2018 5:43 am.
 
SOI BÓNG RÊU XANH (Sea Moss Pool) 30s f/8 ISO 64 
 WB 5900K. Sony a7r3 + Sony 16-35 f/2.8 GM @16mm. Gnd 2H. Cổ Thạch, Bình Thuận 5:52am.

 
RAY HỒNG TRÊN THẢM XANH (SUN RAYS AND MOSSY ROCKS) 30 s F/8 ISO 400 WB 5200K. Gnd Rev0.9 ND 3.0. Cổ Thạch, Bình Thuận.
 
HỪNG ĐÔNG CỔ THẠCH (MOSSY DAWN) 121 giây f/5.6 ISO 800 WB 4800K. Gnd Rev0.9 Sony a7r II, Voigtlander 12mm w/center filter.

 
HAPPY NEW YEAR 2016 (Co Thach Village, Vietnam) 1.3 s f/11 ISO 250 WB 4100K. GND Rev0.9 ND 1.5. Sony a7r II, Voigtlander 12mm w/center filter
 
TRĂNG NON CỔ THẠCH (STEEL MOON) 30 giây, f/11, ISO 100, WB 4000K. Gnd S.E 0.9. Cổ Thạch, Bình Thuận.

 
30 giây ISO 50 f/11 WB 4650K. Sony A7R + Voigtlander 12 (chế để dùng nhiều filter)_
 
30 giây ISO 50 f/11 WB 5650K. Sony A7R+Voigtlander 12 (mod by Andre Luu)

 
65 giây ISO 50 f/11 WB 6000K. Sony A7r + Voigtlander 12 (mod by Andre Luu)
 
Cá Sấu Đá (Cổ Thạch) 72 giây ISO 100 F/8 WB 4300K. Sony A7R + Lens Voigtlander 12 LM với adapter.

 
MÙA RÊU CỔ THẠCH. 85 giây ISO 100 f/8 WB 5900K.
Sony a7R + Voigtlander 12.
 
Tốc độ 59 Giây, F/11, ISO 50, Custom WB 6600K, tiêu cự 14mm.

 
Tốc độ 121 giây, F/11, ISO 100, Custom WB 6500K, tiêu cự 15mm.
 
Nhiếp ảnh gia và thiên nhiên

 
F11, tốc độ 6 giây, ISO 50 Custom WB 5000K, tiêu cự 15 mm.
 
F11, tốc độ 1/60 giây, ISO 50 Custom WB 3800K, tiêu cự 15 mm.

 
F11, tốc độ 30 giây, ISO 100 Custom WB 3800 K, tiêu cự 15 mm.
 
Tốc độ 61 Giây, F11, ISO 100, Custom WB 3000K, tiêu cự 16mm.

 
Tốc độ 30 giây, F11, ISO 50, Custom WB 4000K, tiêu cự 16mm.
 
Tốc độ 71 giây, F8, ISO 100, Custom WB 4650K, tiêu cự 16mm.

End of the line!
Website by Can Long Corp