Dải ngân hà

ALL STORIES
 
NGÂN HÀ HỒ SƯƠNG (STARRY LAKE) 20s f/1.4 ISO 1250 WB 3400K. Sony a7rII + Sigma Art 20 f/1.4. Hồ Tuyền Lâm, Dalat @ 3:22 am.
 
LƯỠNG DIỆN NGÂN HÀ (TWO SIDES OF THE MILKYWAY) 25s f/1.4 ISO 1250 WB 4100K. Sony a7rII + Sigma Art 20 1.4. Suối Vàng Dalat.

 
MẨU SƠN VỀ ĐÊM (STARS AT THE TOP) 20 giây f/1.8 ISO 3200 WB 3700K.  Sony a7r + lens Voigtlander 21 1.8 (cắt hood).
 
SOI SÁNG NGÂN HÀ (LIGHT UP THE STARS) 20 giây f/1.8 ISO 3200. WB 3000K lúc 11:57 Tối. Không filter. Sony a7r+Voigtlander 21 f/1.8. Kê Gà, Bình Thuận.

 
Tốc độ 20 giây, f/1.8, ISO 1600, WB 4050K lúc 4:26 sáng. Sony a7r + Lens. Voigtlander 21 f/1.8 (phiên bản cắt hood)
 
40 giây f/5.6 ISO 6400 WB 3800K. Sony a7r + Lens Voigtlander 12.

End of the line!
Website by Can Long Corp