Mũi Đôi

ALL STORIES
 
Tốc độ 20 Giây, F/11, ISO 50, Custom WB 4700K, tiêu cự 14mm
 
Tốc độ 30 Giây, F/11, ISO 50, Custom WB 7650K, tiêu cự 15mm

 
_DSC7383
End of the line!
Website by Can Long Corp