Contax N 70-300 f4

ALL STORIES
 
HÀNG CÂY NỖI NHỚ (THE LOST WOODS) 1/160s f/11 ISO 100 WB 4600K. Sony a7rII + Contax N 70-300mm @70mm. Hầu Thàu, Sapa 23/12/2015 @7:10am.
 
BỨC HỌA ĐỒI SƯƠNG (Hillside Pastel) 1/50s f/11 ISO 100 WB 4450K. Sony a7rII + Contax N 70-300 @ 140mm. Hòn Bồ, Dalat. 12/2/16 @ 6:55am.

 
SƯƠNG VÀNG ĐẠ SAR (GOLDEN FOGS) 1/50s f/11 ISO100 WB 6000K @ 100mm. Sony a7rII + lens Contax N Carl Zeiss 70-300. Đạ Sar, Dalat.
 
SẮC HỒNG MÂY XUÂN (PINK CASTS OVER SPRING CLOUDS) 1/8s f/11 ISO 100 WBWB 4800K. Sony a7r II + Contax CZ 70-300 @ 100mm.

End of the line!
Website by Can Long Corp