Bửu Long

ALL STORIES
 
Sony A7, tốc độ 1/3 giây, F/8, ISO 50, Custom WB 3800K, tiêu cự 16mm
 
ISO 100. Tiêu cự 21mm. Khẩu độ f/11. Tốc độ 77 giây.

 
Tốc độ 13 giây, ISO 50, F14, Custom WB 8000K.
 
Tốc độ 15 giây, ISO 50, F11, Custom WB 5500K.

 
Tốc độ 15 giây, ISO 50, F11, Custom WB 5500K.
 
Tốc độ 15 giây, ISO 100, F14, Custom WB 7000K.

End of the line!
Website by Can Long Corp