Cần Giờ

ALL STORIES
 
Tốc độ 25 Giây, F/11, ISO 50, Custom WB 4700K, tiêu cự 15mm.
 
ISO 50. Tiêu cự 21mm. Khẩu độ f/16. Tốc độ 76 giây. Custom WB 3850K.

 
ISO 100. Tiêu cự 21mm. Khẩu độ f/11. Tốc độ 310 giây.
Custom WB 3500K.
End of the line!
Website by Can Long Corp