Chuyển động

ALL STORIES
 
SUNLIT RISING CLOUD (Vươn Lên Nắng Ấm)
15s f/11 ISO 50 WB 4550K. Sony a7cR + Sony 70-200 F4 G II @ 127mm. 
Cầu Đất, Đà Lạt 5:38 AM.
 
KỊCH TÍNH KÊ GÀ (Dramatic Sunrise) Sony a7r3 + Sony 12-24 @12mm (Mod AndreLuu)
1s f/7.1 ISO200 WB 7000K. Bãi đá Nhảy, Kê Gà.
Xứ lý Luminosity Masks.

 
THÂM TRẦM TRƯỚC GIÔNG (Before The Storm) 2.5s f/16 ISO 50 WB 6400K. Sony a7r3 + Lens Sony FE 12-24 f4 G @ 15mm. Hang Rái, Ninh Thuận.
 
MÂY VẼ TRỜI ĐÔNG (Painting Clouds) 121s f/11 ISO100 WB 5350K. Sony a7r3 + Sony 24-70 f/2.8 GM @ 24mm. Hokkaido, Japan.

 
MÂY NGÀN QUI TỤ (Convergence)  182s f/11 ISO 100 WB 6150K. Sony a7r2+Voigtlander 12 v2 phiên bản AndreLuu + Center Filter. Gnd 3s B+W ND 6. Bàn Than, Tam Hải, Tỉnh Quảng Nam.
 
GIÔNG TỐ KÊ GÀ (Morning Storm) 1s f/11 ISO 50 WB 5750K. Sony a7r2 + Voigtlander 12 v2 (phiên bản AndreLuu) + Center filter. Gnd 2H + ND 6.

 
SẮC ĐẸP NGUY HIỂM (DANGEROUS BEAUTY) 0.6s f/11 ISO 100 WB 4900K. Sony a7rII + Sigma Art 20 1.4. Gnd 2H + ND5.  Mỹ Hiệp, Ninh Thuận.
 
THÁC BIỂN DÂNG TRÀO (RISING II) 0.8s f/8 ISO 50 WB 7100K. Sony a7rII + Voigtlander 15 v3 (Phiên bản Mod Andre Luu) + Gnd 3 Rev, ND 6.

 
1 giây  ISO 200 f/5.6 WBWB 4900K. Gnd HS0.6. ND 1.2. Sony a7r+Voigtlander 12 (mod by AndreLuu)
 
Tốc độ 1.3 giây, f/8, ISO 100, WB 6250K. Sony A7R + Lens Sony 16-35 f/4 FE.

 
1 giây f/5.6 ISO100 WB 6250K. Sony A7R + Lens Canon 16-35 f4 @ 16mm. (A)
 
60 giây ISO 100 f/8 WB 4700K.  Sony A7R + Lens Voigtlander 12 (mod by Andre Luu).

 
30 Giây ISO 100 f/11 WB 5150K. Sony A7R + Olympus OM 24mm.
 
20 giây ISO 50 F/11 WB 4850K. Sony A7R + Olympus OM 24 với adapter.

 
122 Giây F/8 ISO 100 WB 4050K, tiêu cự 12mm. 
Sony A7R + lens Voigtlander 12mm với adapter
 
Tốc độ 66 Giây, F/9, ISO 100, Custom WB 7000K, tiêu cự 14mm. Sony A7R + Lens Sony 10-18mm.

 
Tốc độ 108 Giây, F/5.6, ISO 100, Custom WB 8000K, tiêu cự 15mm
 
Tốc độ 59 Giây, F/11, ISO 50, Custom WB 6600K, tiêu cự 14mm.

 
F11, tốc độ 1/10 giây, ISO 50 Custom WB 4200K, tiêu cự 15 mm.
 
F8, tốc độ 5 giây, ISO 100 Custom WB 4050K.

 
Tốc độ 61 Giây, F11, ISO 100, Custom WB 3000K, tiêu cự 16mm.
 
Tốc độ 5 giây, F16, ISO 50, Custom WB 4050K, tiêu cự 16mm.

 
Thác Biển: 1 giây F/11 ISO 50.  Filter Hitech 3 khẩu mềm, ND 5 khẩu HD Glass. Holder Andre Luu 150.
 
Khủng long quá hải

 
Tốc độ 124 Giây, F5.6, ISO 100, Custom WB 4200K, tiêu cự 16mm.
End of the line!
Website by Can Long Corp