Vĩnh Hy

ALL STORIES
 
Ô SÁNG VĨNH HY (MOSAiCS OF THE SEA) 60s f/8 ISO 200 WB 6150K. Sony a7rII + Voigtlander 12 E (Mod AndreLuu) + Center filter + Gnd 3Rev + ND 5.  Hang Rái, Ninh Thuận.
 
THÁC BIỂN DÂNG TRÀO (RISING II) 0.8s f/8 ISO 50 WB 7100K. Sony a7rII + Voigtlander 15 v3 (Phiên bản Mod Andre Luu) + Gnd 3 Rev, ND 6.

 
THÁC BIỂN 3 (SEA FALLS 3) 8 giây f/14 ISO 50 WB 6400K. FIlter GND 2 Hard. Sony a7r II + lens 16-35 FE @17mm.
 
1 giây  ISO 200 f/5.6 WBWB 4900K. Gnd HS0.6. ND 1.2. Sony a7r+Voigtlander 12 (mod by AndreLuu)

 
Tốc độ 60 giây, f/5.6, ISO 100, WB 7700K. Sony a7r + lens Sony 16-35 f/4 @ 16mm. Vĩnh Hy, Ninh Thuận.
 
Tốc độ 1.3 giây, f/8, ISO 100, WB 6250K. Sony A7R + Lens Sony 16-35 f/4 FE.

 
1 giây f/5.6 ISO100 WB 6250K. Sony A7R + Lens Canon 16-35 f4 @ 16mm. (A)
 
30 giây ISO 50 f/16 WB 6000K. Sony A7R + Canon 16-35 f4 với adapter điện tử AndreLuu. Hồ Thái An Vĩnh Hy.

 
LIÊN THÁC VĨNH HY. Tốc độ 2 giây ISO 200 F/8 WB 4500K. Sony A7R + lens Voigtlander 12.
 
Hang Rái Trong Mây Mù (Vĩnh Hy) 2 giây F/8 ISO 100 WB 4900K. Sony A7R + Lens Voigtlander 12 với adapter.

 
25 giây F/8 ISO 100 WB 4500. Sony A7R + lens Voigtlander 12 với adapter.
 
Tốc độ 25 giây, F/11, ISO 200, Custom WB 6500K, tiêu cự 16mm.

 
Tốc độ 4 Giây, F/11, ISO 50, Custom WB 4500K, tiêu cự 16mm.
 
F8, tốc độ 5 giây, ISO 100 Custom WB 4050K.

 
A Little Rock: 30 giây F/11 ISO 50.  WB 4050 K. Filter Grad ND 3-stop mềm, HD Glass 7-stop. Holder Andre Luu 150 Limited.
 
Tốc độ 5 giây, F16, ISO 50, Custom WB 4050K, tiêu cự 16mm.

 
Thác Biển: 1 giây F/11 ISO 50.  Filter Hitech 3 khẩu mềm, ND 5 khẩu HD Glass. Holder Andre Luu 150.
 
Khủng long quá hải

End of the line!
Website by Can Long Corp