Đêm thành phố

ALL STORIES
 
_DSC0171
 
Tốc độ 10 Giây, F11, ISO 50 Custom WB 4000K, tiêu cự 24mm.

 
LIGHTS AND FIREWORKS 2014
End of the line!
Website by Can Long Corp