Cao Bằng

ALL STORIES
 
Tốc độ 1/25 Giây, F/11, ISO 100, Custom WB 5200K, tiêu cự 13mm. Sony A7R + Lens Sony 10-18mm.
 
Tốc độ 66 Giây, F/9, ISO 100, Custom WB 7000K, tiêu cự 14mm. Sony A7R + Lens Sony 10-18mm.

 
Tốc độ 124 Giây, F5.6, ISO 100, Custom WB 4200K, tiêu cự 16mm.
 
Tốc độ 1/160 Giây, F8, ISO 50, Custom WB 3850K, tiêu cự 16mm.

 
Tốc độ 8 giây, F11, ISO 50, Custom WB 3850K, tiêu cự 17mm.
 
Tốc độ 30 Giây, F11, ISO 50. Custom WB 7000K, tiêu cự 21mm.

End of the line!
Website by Can Long Corp