Mây luồn

ALL STORIES
 
HÀNG CÂY NỖI NHỚ (THE LOST WOODS) 1/160s f/11 ISO 100 WB 4600K. Sony a7rII + Contax N 70-300mm @70mm. Hầu Thàu, Sapa 23/12/2015 @7:10am.
 
MÂY QUA NÚI BIẾC (PASSING CLOUDS) 1/25s f/8 ISO 100 WB 4000K. Sony a7rII + Sony 70-400mm f/4-5.6 G1 @ 90mm. Hòn Bồ, Dalat.

 
BỨC HỌA ĐỒI SƯƠNG (Hillside Pastel) 1/50s f/11 ISO 100 WB 4450K. Sony a7rII + Contax N 70-300 @ 140mm. Hòn Bồ, Dalat. 12/2/16 @ 6:55am.
 
RAY TRẮNG SAPA (WHITE RAYS SAPA) 1/125s f/11 ISO100 WB 3350K . Sony a7rII + Carl Zeiss 70-200 f/3.5-4.5 @70mm. Gnd 0.9 Reverse.

 
SƯƠNG VÀNG ĐẠ SAR (GOLDEN FOGS) 1/50s f/11 ISO100 WB 6000K @ 100mm. Sony a7rII + lens Contax N Carl Zeiss 70-300. Đạ Sar, Dalat.
 
SẮC HỒNG MÂY XUÂN (PINK CASTS OVER SPRING CLOUDS) 1/8s f/11 ISO 100 WBWB 4800K. Sony a7r II + Contax CZ 70-300 @ 100mm.

 
1/100 sec f/16 ISO 100 WB 3350K. Gnd Rev0.9. Sony a7r II + Contax N 70-200 f/3.5 @ 70mm.
 
RÙA NÚI TRONG MÂY (TURTLE AMIDST THE CLOUDS) 1/40 giây f/8 ISO 100 WB 5100K. Sony a7rII + CZ N 70-200 f/3.5 @ 120mm.

 
SƯƠNG BÓNG HỒ XANH (Blue Lake Reflections) 60 giây f/11 ISO 100 WB 7250K  Lúc 5:06 am. Sony a7r + Nikon 20 f/1.8.
 
DÒNG CHẢY BẮC SƠN. 50 giây f/11 ISO 100 WB 5660K. Sony a7r + lens Contax N/Carl Zeiss 70-200 f/4 @ 100mm. Bắc Sơn, Lạng Sơn.

 
VẪN CÒN HOÀI MONG. Tốc độ 30 giây, f/11, ISO 100, WB 5500K. Sony a7r + Voigtlander 21 f/1.8 (phiên bản cắt hood).
 
CÔ ĐƠN ĐẦY QUYẾN RŨ (I). 30 giây f/11 ISO 100 WB 5650K. Sony a7r + Voigtlander 21 f/1.8 (phiên bản cắt hood)

 
Tốc độ 1/250 giây, f/1,1 ISO 100, WB 5900 K. Sony a7r + lens Voigtlander 15 v3 (phiên bản cắt hood).
 
SÔNG MÂY HẦU THÀU. Tốc độ 30 giây, f/11, ISO 100, WB 8000K. Sony a7r + Lens Sony 16-35 f4 @ 28mm.

 
Tốc độ 1/25 giây, f/11, ISO 50, WB 5950K. Sony a7r + lens Sony 16-35 f/4 FE @ 35mm. Hầu Thàu, Sapa.
 
Tốc độ 1/8 giây, f/11, ISO 50, WB 5950K. Sony a7R + lens Sony 16-35 f/4 @35mm.

 
30 giây f/11 ISO 100 WB 8000K. Sony A7R + 16-35 F4  @ 28mm. Sapa Hầu Thàu.
 
61 giây ISO 100 f/11 WB 5000K. Sony A7R + Lens Olympus OM 24.

 
1/5 giây ISO 50 f/11 WB 6000K. Tiêu cự 35mm. Sony A7R + Lens Zeiss 35-70.
 
13 giây ISO 100 F/8 tiêu cự 15mm. Sony A7R + lens Voigtlander 15 với adapter.

 
25 Giây, F/8, ISO 100,  WB 5500K, tiêu cự 35mm. Sony A7R lens Carl Zeiss 35-70 và adapter.
 
Tốc độ 0.8 giây, F/8, ISO 50, Custom WB 8000K, tiêu cự 40mm. 
Sony A7R với lens Carl Zeiss 35-70mm.

 
Tốc độ 1/13 giây, F/11, ISO 100, Custom WB 6000K, tiêu cự 105mm
 
Tốc độ 1/8 Giây, F/11, ISO 100, Custom WB 5650K, tiêu cự 15mm

 
Tốc độ 1/4 Giây, F/11, ISO 100, Custom WB 6500K, tiêu cự 15mm.
 
Tốc độ 1/15 Giây, F/11, ISO 100, Custom WB 5500K, tiêu cự 15mm

 
Tốc độ 1/8 giây, F/11, ISO 100, Custom WB 5200K, tiêu cự 15mm.
 
Tốc độ 1/6 giây, F/11, ISO 100, Custom WB 5000K, tiêu cự 70mm. Sony a7r + Minolta 35-105 v1.

 
Tốc độ 15 giây F/11 ISO 100 Custom WB 6000K, tiêu cự 70mm.
End of the line!
Website by Can Long Corp