Sương mù

ALL STORIES
 
BÊN NHAU SUỐI VÀNG (THRIVING TOGETHER) 60s f/11 ISO 250 WB 4900K. Sony a7rII + Sigma Art 20mm f/1.4 với ngàm EOS-NEX. Hồ Suối Vàng, Dalat.
 
HÌNH BÓNG SONG ĐÔI (DUAL REFECTIONS) 5 giây f/11 ISO 100. WBWB 5500K. Gnd HS0.6. Sony a7r+Voigtlander 21 f/1.8

 
1/250 giây f/11 ISO 100 WB 3700K. Gnd Rev 0.9. Sony a7r+Sony 16-35 FE 4.0 @ 24mm. Đồi Thiên Phúc Đức Dalat.
 
SAU ĐÊM MƯA TRỜI LẠI SÁNG (AND IT'LL RISE AGAIN)  121 giây f/11 ISO 100. WB 4350K. Lúc 4:46 sáng. Sony a7r + Voigtlander 21 f/1.8. Filter Gnd 2-Stop Hard. Bãi Độc Mộc, Hồ Suối Vàng, Dalat.

 
SHINING THROUGH FOGS. Tốc độ 1/10 giây, f/11, ISO 50, WB 6500. Sony a7r + lens Sony 16-35 f4 @ 28mm.
 
Tốc độ 1/4 giây, f/11, ISO 100, WB 4600K. Sony A7r + lens Sony 16-35 f/4 FE @31mm.

 
15 giây f/11 ISO 100 WB 5650K. Sony A7R + Voigtlander 21 f/1.8 (Phiên bản AndreLuu). Dalat Suối Vàng (A).
 
1/5 giây ISO 50 f/11 WB 5650K. Sony A7R + Voigtlander 21 f1.8. Dalat Đồi trường lái.

 
60 giây ISO 50 f/11 WB 3650K. Sony A7r + Olympus OM 24.
 
25 giây ISO 50 f/11 WB 4000K. Sony a7R + Olympus OM.

 
43 giây ISO 100 f/11 WB 4100 K. Sony A7R + Olympus 24 OM.
 
Tốc độ 30 Giây, F/11, ISO 50, Custom WB 5000K, tiêu cự 24mm.

 
Tốc độ 1/13 giây, F/11, ISO 125, Custom WB 5000K, tiêu cự 15mm.
 
Tốc độ 30 Giây, F/11, ISO 50, Custom WB 4800K, tiêu cự 18mm.

 
Tốc độ 15 giây, F/11, ISO 50, Custom WB 4800K, tiêu cự 15mm.
 
Đà Lạt Tĩnh Lặng Đồi Sương

End of the line!
Website by Can Long Corp