Zeiss ZF2 21 f2.8

ALL STORIES
 
Đá nhảy cùng mây
 
ISO 100. Tiêu cự 21mm. Khẩu độ f/11. Tốc độ 77 giây.

 
Khoảnh khắc đỉnh cao
 
ISO 50. Tiêu cự 21mm. Khẩu độ f/16. Tốc độ 76 giây. Custom WB 3850K.

 
Tốc độ 13 giây, ISO 50, F14, Custom WB 8000K.
 
Tốc độ 15 giây, ISO 50, F11, Custom WB 5500K.

 
Tốc độ 15 giây, ISO 50, F11, Custom WB 5500K.
 
Tốc độ 15 giây, ISO 100, F14, Custom WB 7000K.

 
ISO 100. Tiêu cự 21mm. Khẩu độ f/11. Tốc độ 310 giây.
Custom WB 3500K.
End of the line!
Website by Can Long Corp