Nha Trang

ALL STORIES
 
SAO SÁNG HANG HEO (STAR OF NHA TRANG) 13 Sec f/8 ISO 50 WB 7550K. Sony a7R + Lens Voigtlander 15 v3 (phiên bản cắt hood)
 
TIA SÁNG NHA TRANG (RISING STAR) 1 giây f/11 ISO 100 WB 8000K. Gnd HS0.6. Sony a7r+Voigtlander 12 (mod by AndreLuu).

 
CẦU NGỌC TRAI (PEARL PIER) 60 giây f/8 ISO 100 WB 5650K. GND Rev0.9 ND1.5. Sony a7r + Nikon 20 1.8G. Vạn Ninh Khánh Hoà.
 
ĐỈNH ĐỎ HANG HEO (RED PEAKS) 480 giây (8 phút) f/5.6 ISO 1600 WB 8000K. Hang Heo Vĩnh Lương Nha Trang.

 
MÂY HỒNG SAU BÃO GIÔNG (THE DAY AFTER THE STORM) 60 giây f/8 ISO 100 WB 8100K.  Sony A7r + Voigtlander 12 (phiên bản AndreLuu). Hang Heo, Vũng Điệp, Vĩnh Lương, Nha Trang.
 
Tốc độ 10 giây, f/8, ISO 100, WB 6500K. Sony a7r + Lens Voigtlander 12mm (phiên bản cắt hood).

 
58 giây f/11 ISO 100 WB 5650 K. Sony a7r + Lens Voigtlander 21 f/1.8 (phiên bản cắt hood)
 
Tốc độ 60 giây, f/18, ISO 100, WB 5400K. Sony a7r + Sony 16-35 f4 @ 16mm.

 
Tốc độ 30 Giây, F/14, ISO 50, Custom WB 7200K, tiêu cự 15mm
 
Tốc độ 108 Giây, F/5.6, ISO 100, Custom WB 8000K, tiêu cự 15mm

End of the line!
Website by Can Long Corp